Inspiratie

Legal, Ethics & Compliance of Legal & Compliance?

Al enige tijd is er een duidelijke ontwikkeling waar te nemen; ondernemingen die actief zijn in bijvoorbeeld de industriële sector, in de maakindustrie of in de internationale handel maken een inhaalslag daar waar het de inrichting van hun compliance functie betreft. Hoe wordt deze functie ingericht?

Bij deze ondernemingen zien we grofweg twee varianten. De ene variant is een ethics & compliance functie die apart staat van de legal functie en met een directe lijn naar de CEO. Je ziet dat hier het woord ‘ethics’ is toegevoegd. De nadruk binnen een ethics & compliance functie ligt veelal op beïnvloeding van gedag. De andere variant is een gecombineerde afdeling legal & compliance. Vanuit de gedachte dat er een groot grijs gebied is waar puur legal overgaat in pure ethics & compliance vindt men dat beide functies juist op hun plek zijn binnen de afdeling legal.

Onze ervaring is dat voornamelijk de grotere ondernemingen de functies van elkaar scheiden. De pure controls functie (3e lijn) wordt vaak belegd bij de afdeling internal audit.

Vooralsnog ben ik benieuwd hoe deze trend voort zal gaan en wat dat betekent voor de relevante groep kandidaten op de arbeidsmarkt. Zullen er bij grote ondernemingen met een aparte ethics & compliance functie relatief meer niet-juristen deze functie gaan vormgeven? Of staat het één los van het ander? En zijn juristen bij uitstek geschikt om de ethics & compiance rol vorm te geven, ook wanneer deze afdeling gescheiden is van legal?

Zonder niet-juristen te kort te doen, denk ik dat juristen zeker het vermogen hebben om doel en strekking van regelgeving te vertalen naar praktische do’s en don’ts en het creëren van awareness binnen een onderneming. Juristen zijn immers opgeleid en als sinds jaar en dag gewend om altijd de vraag te stellen of je in alle redelijkheid een beslissing kunt nemen of bepaalde afspraken met elkaar contractueel kunt vastleggen. In essentie is dat waar ethics & compliance op neer komt; wereldwijd alle werknemers binnen de onderneming bijbrengen dat zij zichzelf altijd eerst de vraag stellen of iets redelijk is en in overeenstemming met geldende normen en waarden, voordat afspraken met derden worden gemaakt.

Koen Hemmes heeft het afgelopen jaar een multinational ondersteund bij het inrichten van de ethics & compliance functie voor alle werkmaatschappijen.

Hij is bereikbaar via 020-5891605 en khemmes@legalpeople.nl